Compassie

Zaterdag 17 september in de Grote Kerk te Maassluis vond de wereldpremière van Compassie plaats. Compassie is een compositie van Ronald van Leeuwen op een tekst van Gerrit van Dijk. Het concert vond plaats in de eeuwenoude ambiance van de Grote Kerk. Koor en solisten worden begeleid door Orchestra 300 onder leiding van Marco Bons. Hier is deze opname te horen.

Muziek en religie verbinden mensen met elkaar. Compassie is de grondslag van in feite alle levensbeschouwingen, het principe van alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Op 12 november 2009 lanceerde Karen Armstrong het charter for compassion in 32 landen. Deze tekst inspireerde Gerrit van Dijk tot het schrijven van een tekst en Ronald van Leeuwen tot het componeren van een compositie voor twee choren. Zij vinden met Karen Armstrong dat juist deze tijd om compassie vraagt.

Beluister de uitvoering

Karen Armstrong

Karen Armstrong schreef het charter for compassion om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. Zij kwam tot het inzicht dat het principe van compassie of mededogen ten grondslag ligt aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden. Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medemensen. Compassie richt onze aandacht op de ander. Compassie wil recht doen aan die ander en zorgen voor waardigheid en respect voor iedereen. Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Compassie laat ons uitstijgen boven egoïsme en kan politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.

Marco Bons

Dirigent Marco Bons, opgegroeid in Maassluis, is een muzikaal multitalent. Al jong speelde hij piano en viool. Hij studeerde aan het conservatorium in Utrecht. Later speelde hij in onder andere het Rotterdams Philharmonisch Orkest als eerste violist. Vervolgens studeerde hij orkestdirectie bij bekende dirigenten als David Porcelein en Kenneth Montgomery. In 2009 won hij als dirigent de eerste prijs op het Blue Danube Concours in Bulgarije.

Christelijk Kamerkoor Maassluis

Het Christelijk Kamerkoor Maassluis is in 1980 opgericht als jeugdkoor onder de naam Sjaloom. Vanaf het begin wordt het koor begeleid door Leo den Broeder. Het koor heeft een bijzonder breed repertoire dat zich uitstrekt van eenvoudige, bekende kerkmuziek tot meer complexe klassieke en moderne werken. Het koor

heeft een groot aantal concerten op haar naam staan, en verleent ook regelmatig haar medewerking aan Cantatediensten.

Kamerkoor Cantabile

Het Maassluise Kamerkoor Cantabile wil meer zijn dan zomaar een koor. Cantabile is een koor met ambitie. Een koor dat letterlijk en figuurlijk van zich wil laten horen. Een koor dat indruk achterlaat. Dat was bij de oprichting in 1987 het doel. Dat is het nog steeds. Het klassieke repertoire staat centraal. Er is door de eeuwen heen zoveel mooie muziek gecomponeerd dat de keuze bijna oneindig is.